• Registracija organizatora volontiranja

    Upiši se u bazu organizatora volontiranja i poveži s volonterima

    Baza organizatora volontiranja omogućava veću vidljivost organizatora volontiranja među volonterima i osigurava povezivanje volontera s organizatorima volontiranja prema zajedničkim interesima. Za svaku organizaciju koja se nalazi u bazi organizatora volontiranja Volonterski centar Gračac nudi podršku pri kreiranju volonterskog programa te ukoliko organizirate volonterske aktivnosti nudi pomoći u pronalasku volontera.

All Posts
×