• Privola za obradu podataka

   

  Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti - Prizma, Gračac, OIB: 11310394001 (u daljnjem tekstu: Udruga Prizma) poštuje vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada vaših osobnih podataka provodi se u skladu s Privolom za obradu osobnih podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i drugih važećih primjenjivih propisa u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

   

  Privatnost Korisnika nam je izrazito važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Korisničkih podataka. Voditelj obrade podataka je Udruga Prizma.


   

  Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

   

  Udruga Prizma

  Obrovački odvojak 6, 23440 Gračac

  OIB: 11310394001

  info@udrugaprizma.hr

  +385 98 959 7680


   

  Udruga Prizma prikuplja osobne podatke koje Korisnik dobrovoljno ustupi ispunjavanjem ovog obrasca, prijavom na newsletter, telefonskom komunikacijom i putem elektroničke pošte.

   

  Ispunjavanjem ovog obrasca Korisnik daje privolu i suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe provedbe projekta Volonterski centar Gračac i informiranja o aktivnostima i događanjima vezanim uz rad Volonterskog centra Gračac.

   

  Udruga Prizma u okviru Volonterskog centra Gračac može koristiti podatke Korisnika na sljedeći način:

   

  - unijeti osobne podatke Korisnika u bazu za organizatore volontiranja,

  - podijeliti kontakt podatke Korisnika kako bismo povezali Korisnika s volonterima ili organizatorima volontiranja,

  - kontaktirati Korisnika u slučaju potrebe za povezivanjem s volonterima ili organizatorima volontiranja,

  - prilikom izrade volonterskih ugovora, izvještaja o volontiranju, potvrde o volontiranju i volonterske knjižice,

  - za praćenje provedbe projektnih i programskih aktivnosti Udruge,

  - u svrhu izvještavanja prema ugovornim obvezama Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,

  - u svrhu provedbe projekta Volonterski centar Gračac podijeliti podatke partnerima u provedbi projekta, Općini Gračac i udruzi Vilin Dol.

   

  Korisnik u svakom trenutku može povući svoju privolu, zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka pisanom obavijesti na info@udrugaprizma.hr ili pismeno na poštansku adresu: Udruga Prizma, Obrovački odvojak 6, 23440 Gračac, uz naznaku da se radi o Volonterskom centru Gračac.

All Posts
×