• Odricanje od odgovornosti

  Prihvaćanjem ovdje navedenih tvrdnji preuzimate odgovornost za bilo kakvu eventualno nastalu štetu ili ozljede koje vam se mogu dogoditi tijekom obavljanja aktivnosti povezanih sa Volonterskim centrom Gračac.

   

  - u potpunosti razumijem da prihvaćanje ovih tvrdnji oslobađa Volonterski centar Gračac, Udrugu Prizmu i njezine partnere, njezine zaposlenike, članove i članove tijela udruge od bilo kakve odgovornosti u vezi s tjelesnim ozljedama, bolesti, smrti ili materijalnom štetom koja može nastati mojim sudjelovanjem na aktivnostima povezanim sa Volonterskim centrom Gračac

  - u potpunosti razumijem da Volonterski centar Gračac ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu pružanja financijske ili druge pomoći, uključujući, ali ne ograničavajuće na zdravstveno i/ili invalidsko osiguranje u slučaju povrede, bolesti, smrti ili materijalne štete

  - shvaćam da se izričito odričem svakog takvog zahtjeva za nadoknadu ili odgovornost, osim onoga što Volonterski centar Gračac može slobodno ponuditi u slučaju ozljede ili medicinskih troškova

  - potvrđujem da ni u kojem slučaju ne budem smatrao Volonterski centar Gračac, Udrugu Prizmu i njezine partnere, njezine zaposlenike, članove i članove tijela udruge odgovornim za eventualno nastalu materijalnu štetu ili ozljede nastale prilikom obavljanja aktivnosti u sklopu Volonterskog centra Gračac

 • Liability release

  By accepting these statements you are taking full responsibility for any damage or injuries that might occur while engaging in activities connected with the Gračac Volunteer Center.

   

  - I fully understand that accepting these statements liberates Gračac Volunteer Center, Prizma Association and its partners, employees, members and members of association’s body of any responsibility connected with possible body injuries, sickness, death or material damage that might occur while engaging in activities connected with Gračac Volunteer Center

  - I fully understand that Gračac Volunteer Center does not take any responsibility or obligation providing financial or other help, including, but not limited to health and/or disability insurance in case of injury, sickness, death or material damage

  - I accept that I expressly disclaim any such claim for compensation or liability, other than what the Gračac Volunteer Center is free to offer in the event of injury or medical expenses

  - I confirm that in no case will I hold the Gračac Volunteer Center, the Prizma Association and its partners, its employees, members and members of the association's body responsible for any material damage or injuries caused during the activities within the Gračac Volunteer Center

   

All Posts
×