•  

  O volonterstvu

   

  Što je volontiranje?

  Volontiranje je "...dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit..., bez postojanja uvjeta isplate, novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi.” - Zakon o volonterstvu, članak 3 (NN 22/13)

  Koliko volontiranje može trajati?

  Kratkotrajno i dugotrajno volontiranje

  Volontiranje može biti dugotrajno ili kratkotrajno; dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida, a kratkotrajno volontiranje može biti jednokratno ili povremeno u ograničenom vremenskom periodu.

  Prava volontera

  Svaki volonter ima pravo na:

  Pisanu potvrdu o volontiranju. Sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku. Potvrdu o kompetencijama stečenima volontiranjem. Prikladnu stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja. Detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja. Upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati. Informaciju o pravima koja imaju kao volonteri. Primjerene i sigurne uvjete rada. Zaštitnu opremu ako je potrebna. Dnevni odmor u ugovorenom trajanju. Zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem.

  Obveze volontera

  Svaki volonter ima obvezu:

  Volontirati u skladu s uputama. Čuvati povjerljive i tajne podatke. Odbiti volontiranje koje je suprotno zakonu. Surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja. Paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu.

  Ugovor o volontiranju

  Definira odnos volontera i organizatora volontiranja

  Ugovor o volontiranju uobičajeno sadrži podatke o: volonteru i organizatoru volontiranja, mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja, volonterskim aktivnostima ili poslovima koje će volonter obavljati, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja, postupak u slučaju kršenja prava i obaveza, načinu prekida ugovora o volontiranju.

  Potvrda o volontiranju i volonterska knjižica

  Vrednovanje volonterskog angažmana

  Volonter može tražiti od organizatora volontiranja pisanu potvrdu o volontiranju. Potvrda o volontiranju mora sadržavati sljedeće informacije: osobne podatke o volonteru, podatke o vremenu volontiranja, o edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja.

   

  Volonterska knjižica služi volonteru da evidentira i potvrdi dugotrajni volonterski doprinos. Svaki volonter može dobiti volontersku knjižicu od svog organizatora volontiranja, u regionalnom ili lokalnom volonterskom centru.

All Posts
×