•  
  Korisni dokumenti

  Gdje za dobra djela postoji dobra literatura
   
   

  Obrasci

  Volonterski ugovor

  Potvrda o volontiranju

  Potvrda o stečenim kompetencijama

   

  Vodiči i priručnici

   

  Abeceda volontiranja

   

  Sve o volontiranju na jednom mjestu. Opisano je zašto ljudi volontiraju, koje su vrste volontiranja, potrebni dokumenti i mnogo više.

   

  Alat za mjerenje utjecaja volontiranja na društvenu uključenost

  Metode i pokazatelji za mjerenje utjecaja volontiranja na društvenu uključenost s naglaskom na razvoj nove prakse i inovacije u području inkluzivnog volontiranja mladih.

  Budite inkluzivni prema volonterima

   

  Preporuke za rad s mladim volonterima sa smanjenim mogućnostima. Ova knjiga daje smjernice
  o tome zašto i kako ostvariti inkluzivno volontiranje mladih.

  Evidencija volontiranja

   

  Korisničke upute za prijavu ili registraciju na aplikaciju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

  Inkluzivno volontiranje

   

  Preporuke koordinatorima volontera za razvoj inkluzivnijih volonterskih programa.

   

  Kako pokrenuti volonterske programe u ustanovama socijalne skrbi

  Detaljan vodič za ustanove socijalne skrbi koje planiraju pokrenuti volonterske programe.

   

  Korporativno volontiranje

   

  Korporativno volontiranje možemo definirati kao one inicijative za opće dobro zajednice, koje planiraju, organiziraju i izvršavaju zaposlenici.

  Menadžment volontera

   

  Priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa odgovara na pitanje kako kvalitetno organizirati i koordinirati volonterske programe i volontere.

  Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama

  Kako provoditi kvalitetan i standardiziran menadžment volonterskih programa u neprofitinim organizacijama.

   

  Socijalno uključivanje najranjivijih skupina

   

  Lokalni instrumenti za angažiranje volontera i poboljšanje njihove zapošljivosti.

  Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja

  Standardi kvalitete volonterskih programa predstavljaju same standarde i njima pripadajuće kriterije kvalitete te predložene moguće dokaze kojima organizacija dokazuje u kojoj mjeri određeni volonterski program zadovoljava minimalne standarde kvalitete.

  Volonterski menadžment po mjeri

   

  Smjernice za rad s volonterima u javnim ustanovama.

  Volontiranje - Prilika za nove kompetencije

   

  Vodič kroz inkluzivno volontiranje za organizatore volontiranja.

  Zašto i kako organizirati volonterske programe u ustanovama odgoja i obrazovanja

  Priručnik koji je izrađen s ciljem poticanja sustavnog odgoja i obrazovanja za aktivni angažman u zajednici.

  Zašto i kako organizirati volonterski program u školi

  Priručnik za uključivanje učenika osnovnih i srednjih škola u volontiranje.

All Posts
×